Tak się bawi Rudzica

Święto stracha polnego, organizowane od ponad 20 lat przez miejscowego artystę Floriana Kohuta. Odniosłem wrażenie, że wieś nie czeka na korowód, tylko na tańce.