Wata cukrowa

Festyn bez waty cukrowej jest nieważny. Dzień stracha polnego w Rudzicy, 2013r.