Ciemnia

Po wielu latach doczekałem się własnej ciemni. Pierwsze powiększenia się suszą.