Z Mazur

Tradycyjnie – powrót do domu pociągiem. Pamiętam pierwszy powrót z Rucianego-Nidy do domu, ponad 20 tal temu. Ludzi na peronie tyle, ile tylko jest w stanie pomieścić. A dziś? 2 osoby, co prawda z rowerami, wsiadają do pustawego szynobusu…